Separador
CAT | CAST
Separador
Separador
 
Centre de mitjans
Envia'ns les teves consultes!
Separador
Separador
Separador
Separador
Separador
Separador
Separador
Separador
Separador
Separador
Separador
Separador
Separador
Separador
Separador
Separador
Separador
Separador
Separador
Separador
Separador
Separador
Separador
Separador
 
Tipus d'ictus


Separador
Hi ha dues grans categories d’ictus: els ictus isquèmics i els hemorràgics. En qualsevol dels dos casos el flux cerebral a una àrea determinada del cervell queda interromput i les cèl·lules cerebrals, al no rebre l’oxigen necessari per viure, comencen a morir, fet que dóna lloc al dany cerebral.
Separador
Ictus isquèmics

Representen al voltant del 80-85% del total i es produeixen per l’oclusió d’una artèria cerebral. La isquèmia que en resulta, és a dir, la situació de baix flux sanguini, pot acabar produint lesions cerebrals irreversibles, en aquest cas parlem d’infart cerebral, o pot ser transitòria, i llavors parlem d’atac isquèmic transitori o AIT.

Hi ha diversos mecanismes pels quals una artèria es pot ocluir. Parlem d’ictus isquèmic aterotrombòtic quan a nivell d’una artèria intracranial o extracranial s’hi diposita colesterol que de forma progressiva va reduint la llum de l’artèria. És el que anomenem placa d’ateroma. Quan la placa és tan gran que quasi tanca la llum del vas, és a dir, l’espai pel qual circula la sang, és quan pot aparèixer l’ictus que, generalment, es relaciona amb el desenvolupament de complicacions a nivell de la placa (calcificació, trencament, hemorràgia intraplaca) i el desenvolupament d’un trombus. El desenvolupament de plaques d’ateroma es relaciona amb la presència de determinats factors de risc: edat, tabaquisme, hipertensió arterial, diabetis mellitus, dislipèmia, obesitat, sedentarisme. Aquests factors de risc s’expliquen amb més deteniment al directori “Prevenció”.

Un altre mecanisme de producció d’ictus isquèmics són les cardioembòlies. En aquest cas, l’oclusió arterial es produeix per un trombus que ve del cor. Per al diagnòstic, és necessari que es pugui demostrar que existeix una cardiopatia productora d’èmbols (cardiopatia embolígena). Les cardiopaties embolígenes més importants són: les arítmies (i particularment la fibril·lació auricular), l’infart agut de miocardi, les malalties valvulars d’origen reumàtic, les pròtesis valvulars, etc.

Altres mecanismes menys freqüents inclouen: malalties inflamatòries i no inflamatòries de la paret arterial, malalties de la sang que predisposen al desenvolupament de trombus (coagulopaties primàries, síndromes d’hiperviscositat), migranya, etc.


Ictus hemorràgics

L’ictus hemorràgic o vessament cerebral es produeix pel trencament d’una artèria i l’extravasació de la sang a l’encèfal. Pot ser de dos tipus d’acord amb la localització de la sang: cerebral i subaracnoidal. En el primer cas, el coàgul s’allotja al cervell (al parènquima o a nivell ventricular). En el segon cas, la sang es situa a l’espai subaracnoidal (espai virtual que hi ha entre el cervell i l’aracnoides, una de les membranes que el recobreix).

Les hemorràgies cerebrals es relacionen fonamentalment amb la hipertensió arterial, que n’és el principal factor de risc però no l’únic. Cal considerar també el risc associat al consum d’alcohol, determinades malalties de la sang, l’ús de fàrmacs anticoagulants com l’heparina i el Sintrom, i el consum de drogues.

En els joves i adults de mitjana edat i sense factors de risc sempre cal considerar la possibilitat de que el mecanisme subjacent a l’hemorràgia sigui estructural; és a dir, que existeixi una anomalia o substrat anatòmic per al desenvolupament de l’hemorràgia, concretament, aneurismes i malformacions vasculars cerebrals.

L’hemorràgia subaracnoidal es relaciona principalment amb traumatismes, i quan és espontània, amb el trencament d’un aneurisma (sac format per la dilatació de la paret arterial).


Atac Isquèmic Transitori (AIT)

L’AIT o atac isquèmic transitori es caracteritza perquè els símptomes duren generalment uns pocs minuts i desapareixen espontàniament, per la qual cosa els que el pateixen tot sovint menystenen el quadre clínic i no consulten el metge.

Els símptomes i les causes d’un AIT són idèntics als de l’ictus isquèmic, i també ha de ser considerat com a una urgència mèdica, ja que 1 de cada 5 persones amb AIT tindran un ictus establert o infart cerebral en els següents 3 mesos, essent el risc màxim en els primers dies després de l’AIT. Per això, l’AIT ha de ser considerat com a un signe d’alarma del risc de patir un ictus i no ha de ser mai ignorat.
 
Separador
Centre de mitjans sobre l'ictus i la malaltia vascular
Separador
Centre de mitjans sobre l'ictus i la malaltia vascular
info@ictus-mitjans.cat

ictus-mitjans.cat
Separador